پیغام مدیر
ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد عرض میکنم . برای طرح سوالات خود می توانید از انجمن های تخصصی ماهی و آکواریوم استفاده کنید  .
مطالب منتخب
امکانات وبلاگ

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !

 

لوگو کده وبلاگ
لینك به ما

سایت تخصصی ماهیان آکواریومی


لوگوی دوستان

آمار و اطلاعات
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

 

جلبک های سمی

جلبكها اغلب به شكل تك سلولی های كوچك یا ارگانیسمهای كلونی شكل هستند،مانند كلپها كه خیلی بزرگند.با توجه به مطالعات انجام شده 3 گروه عمده از جلبكهای سمی مشخص شده اند كه عبارتند از:
1- Dinoflagellate
2 -Diatom
3 - Cyanophyceae

1) Dinoflagellate
گونه هایی تك سلولی ومیكروسكوپی ، دارای تاژك یا فلاژل می باشند.حدود 75%از مجموع گونه های سمی موجود را به خود اختصاص داده اند.بعضی از گونه های آن اتو تروف و بعضی هترو تروف هستند و انواعی هم هر دو مكانیسم را دارند.حدود 2000 گونه از آنها شناسایی شده اند كه اكثر گونه های آن مضر بوده ولی حدود 30 گونه از آنها تو لید توكسین می كنند .بعضی در سطح دریا تجمع وتغییر رنگ آب دریا را سبب می شوند كه به آنRed tide گفته می شود.

2) Diatom
جلبكهایی میكروسكوپی و تك سلولی اند كه بوسیله دیواره هایی احاطه شده اند .دیواره سلولی آنها حاوی مواد سلولزی است كه در ابتدا با مواد سیلیسی كمپلكس تشكیل می دهند.تولید مثل جنسی و غیر جنسی دارند .بیش از 8000 گونه دیا تومه شنا خته شده اند. در آبهای شور و شیرین رود خانه ای ، در خاك های نمناك ، سطوح نمناك گیاهی یا فت میشوند.نوع مهم سمی برای آبزیان و پستانداران دریایی Pseudonitzchia نام دارد.
3 ) Cyanophyceae رشد سیا نوباكترها با عث می گردد كه هپاتو توكسینی به نام Microcystin در آب زیاد شود.فا ضلا بها به خصوص فاضلا بهای خانگی كه دارای غلظت بالایی از نیتروژن و فسفات هستند در افزایش سیانو باكترها مو ثر می باشند.مصرف این آبها توسط حیوانات باعث مرگ ومیر آنها می شود.دو نوع سیا نوباكتر مهمی كه باعث آلودگی می شوند Microcystis aeroginosa - Anabaena Floseaquae نام دارند.
جلبكهای سمی در آب شیرین و شور
1. آب شیرین
تقریبا همه بلوم های آب شیرین به وسیله سیانو با كترها یا جلبكهای سبز آبی ایجاد می شوند.بلو م ها باعث برگشت پذیری و تغییر رنگ رود خا نه ها و یا كمبود موادی مثل اكسیژن می شود .عوامل محیطی مو ثر در بلوم : نور – دما – آب و هوا و فعالیتهای بشری است.
فعالیتهای بشری موثر در بلوم :
تغییرات فیزیكی : ساخت سازه هایی مثل سد ها،دكلها و...
آلودگی نوترینتی : فاضلابهای شهری ، روآنابهای شهری ،زهكشی آبهای حاصل از آبیاری كه باعث افزایش N,Pمی شود .
جنسهای جلبكی سمی آب شیرین Chrysochromulina و Pseudonitzchia نام دارد.
1. آبهای شور
بیشترین و فراوانترین بلوم های جلبكهای جهان در اقیانوسهای گرم و غنی از نوتریت اتفاق می افتد. سموم جلبكی حاصل از آنها ماهیان و نرمتنان و سخت پوستان را تحت تاثیر قرار می دهد، و در شناوری وتنفس و تغذیه آنها و حتی روی تغذیه حیوانات و مو جودات اهلی و و حشی اختلال ایجاد می كند. تو كسین تولید شده توسط ارگانیسمهای دریایی نسبت به سم و توكسین تولید شده در ارگانیسم آب شیرین شدید تر است.

به طور كلی دو نوع تر كیب سمی وجود دارد :
1- نوع پپتیدی ( هپاتو توكسین ) :
یك توكسین ضعیف بوده كه اثر كشندگی ضعیف داردو ممكن آسیب هایی را در كبد به صورت مزمن ایجاد كند .
2- نوع آلكالوئیدی ( نورو توكسین ) :
نسبت به نوع قبلی قوی تر بوده و عموما دورۀ ناتوانی ایجاد شده توسط آن طولانی است.این سم در زمان كم اثر كشندگی خود را حفظ می كند .این سم بیشتر عصب و تنفس را در گیر می كند.

خطرات اثر توكسینها
1- اثر بر روی سلامتی مو جودات زنده : مثلا سمومی مثلBSP باعث ایجاد بیماری و مرگ در والها ، دولفینها و دیگر پستانداران دریایی و ماهیها می شود.
2- اثر روی اكو لو ژی (ایجاد تغییر دراكو سیستمها)

گو نه های جلبكی سمی آب شور
دینو فلاژله ها Dinoflagelata :
— Alexandrium acatenela
— Alexandrium excavatum
— Alexandrium fundyense
— Alexandrium minutum
— Gambierdiscus toxicus
—Gymnodinium breve
—Gymnodiniumnagasakkiense

دیاتومه ها Diatom:
— Pseudonitzichiaausteralis
—Pseudonitzichia pseudodelicatissima
—Chaetoceros convolute
—Chaetoceros concavicornis


انواع دیگر Others:
—Amphidinium cartera
—Chatonella marina
—Chatonella antigua
—Chrysochromulina polylepis
—Pfiesteria piscicida
—Prorocentrum minimum

شناخت برخی از گونه های مهم جلبكی مضر
1 ) Alexandrium بلوم گونه های این جنس حالت مسمویت و سندرمی به نام psp را ایجاد می كندparalytic shellfish poisoning) ) كه این سندرم برای انسان خطر ناك میباشد.این سم در ماهیان و shellfish ایجاد فلج عضله ای و گاهی باعث مرگ ماهیان و پرندگان و پستانداران دریایی می شود.وقوع این پدیده با دور شدن از ساحل وپیشروی به قسمت های دور از ساحل بیشتر می شود . محققین اعتقاد دارند كه نوترینت های حاصل از منابع انسانی و بشری عامل اصلی ایجاد كننده بلوم است. Psp برای اولین بار در طول خط ساحلی در ایالت متحده امریكا قبل از هر جای دیگر روی داد.
2) Chrysochromulina : (Chrysochromulina polylepis
این جلبك ازانواع بسیار مضر محسوب می شودو بیشترین آسیب را در سواحل نروژ دارد به طوریكه باعث از بین رفتن تمام زیست و زندگی لایه های زیرین آب در شمال نروژ درسال1998 شده بود. بر خلاف گونه های جلبكی دیگر كه به نسبت N/Pدر دریا حساس می باشند ، به طوریكه با افزایش این نسبت به مقدار كمی آهسته یا كاهش میابند ، ولی این گونه به تغییر این نسبت حساس نیست. این گونه می تواند بلو م های بسیار بزرگی را ایجاد كند كه بیشتر در بهار و تابستان روی می دهد.
.3 ) Gymnodinium : ( Gymnodinium breve
این گونه جزء قدیمی ترین گونه های سمی شناخته شده است كه موجب مسمویت در shellfish ها می شود سندرم نورو توكسینی به نام NSP(Neurotoxin shellfish poisoning) ایجاد شده كه توكسین آزاد شده باعث مرگ ماهیان و بی مهره گان و پرنده گان و پستاندارن دریایی می شود .در سال 1880 مسمویت shellfishها در طول سواحل فلوریدا گزارش شد ودر سال 1916 او لین بیماری و مشكل تنفسی با شناخت این سندرم كشف شد.بلوم های آن به مدت طولانی ادامه می یابد به خصوص اگر این بلوم با افزایش نوترینت های منابع انسانی ایجاد شده باشد.توكسین های حاصل از آن به وسیله امواج پراكنده شده و مشكل تنفسی را در مو جوداتی كه درآن منطقه زندگی می كنند ایجاد می كند.

4 ) Pfiesteria : (Pfiesteria piscicidia )
این گونه هم یك داینو فلاژله سمی است كه با خسارت هایی كه روی ماهیان گذاشته است بررسی و شناسایی شده است .این گونه برای اولین بار در سال 1988 در امریكا شناخته شد. در خوریات هم بلوم سمی زود گذرو موقتی را ایجاد می كند، در سال 1990 در خوریات جنوب شرقی امریكا باعث مرگ حد اقل 30% از ماهیان در یك سال شده است.این سم بی حسی را در ماهیان باعث می شود و برای تغذیه در روی بافت ماهی یا درون جریان خون ماهیان جای می گیرد.شیوع سمی گونه خیلی كوتاه مدت است و بیشتر از چند ساعت ادامه پیدا نمی كند.تماس با انسان اثراتی مثل درد در ناحیه احشایی و شكمی و مشكلاتی از قبیل تنفس یا آلرژی و حساسیت پو ستی را ایجاد می كند و لی هرگز خطر مرگ را به همراه ندارند.
5 ) Pseudonitzchia : (Pseudonitzchia australia )
دیاتومه فوق تولید سمی مثل اسید دومو ئیك و نرو توكسین می كند .سندرم ASP(Amnesic shellfish poisoning) را ایجاد می كند.در چندین مورد علائم نرو لوژیكی یا عصبی حدود 48 سا عت پس از خورده شدن shellfish های سمی در انسان بروز می كند .ببیشتر بلوم های آن وابسته به آلودگی نوترینت ها است ولی پدیده های طبیعی مثل تغییر در جه حرارت و حتی شوری می تواند در تولید این بلوم موثر است.
منابع : معرفی برخی مسمومیتهای دریایی ناشی از آبزیان و تدابیر درمانی آنها.موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.پژومند و دیگران. 1373 ،تظاهرات اصلی و درمان بیماریها(مسمومیتها). انتشارات مرکز نشر اشارت. نبوی، ع.1385 ،اثرات زیست محیطی کشند قرمز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دکتر هادی محمدی ، هیلاری و اریکا سوئل ، راهنمای شناسایی جلبک های آب شیرینNoji ,E.K;Kelen CD.1989 Manual of Toxicology emergencies. Year book medical . Publ.U.S.A

منبع : http://www.aqua-quest.ir/ftopic-937-0-days0-orderasc-.html

ارسال شده توسط رسول در تاریخ‌ دوشنبه 2 فروردین 1389 - 12:00 ب.ظ

| نظرات (- -) -Gaza

                                      

چند مطلب اخیر آرشیو شده

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

رفع مشکلات سایت حمله به سرور سایت رفع مشکل سایت مشکلات سایت تخصصی ماهیان آکواریوم گِیاه سالوِی نِیا Salvinia انواع ویتامینها جلبک های سمی رنگدانه های طبیعی در خوراک ماه گربه ماهی شیشه ای (به اشتباه کالر پنکوسی) ماهی ملانوکرومیس اوراتوس ماهی گومبی Gombi پویه سیلیده ها پلاتی بیماری قارچ تخم ها بیماری زخم ulcer disease سیچلاید دمپسی *پروت - پرت *(طوطی ماهی)Prrot تگزاس سیچلاید بیماری كلومناریس سری اول مجموعه بازی های آکواریومی جاوا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic